ZOO Košice 2012

thumb_89.jpg

odchov č.1 : rys ostrovid (lynx lynx carpathicus) kategorie - savci


odchov č.2 : tučňák jednopásý - tučňák Humboldtův

(Spheniscus humboldti) kategorie - ptáci

 

 

rys ostrovid (lynx lynx carpathicus)

Odchov rysa ostrovida (lynx lynx carpathicus) v ZOO Košice, 2012

Prvý rys ostrovid (Lynx lynx), kterého jsme začali chovat v ZOO Košice byl samec z odchytu, zakoupený od Lesního závodu Bardějov 10. 7. 1984. Podle archivních záznamů jsme roku 2012 v naší ZOO chovali celkem 45 jedinců (25 samců, 20 samic).

V roce 2008 byl za podpory VSE a US STEEL vybudovaný a poprvé otevřený nový prostorný expoziční výběh pro rysy. O dva roky později přišel v rámci Evropského záchranného programu z Liberecké ZOO do tohoto výběhu samec Surul, který se narodil 10. 6. 2004 v ZOO Chemnitz. O rok později jsme z německé ZOO Dortmund přivezli samici Kairu, která se narodila 11. 5. 2008.

V polovině února 2012 jsme po dobu říje spojili. Spolužití samce se samicí bylo bezproblémové. Prvé páření jsme zaznamenali 26. února 2012. Postupem času jsme u samice pozorovali zvětšující se břicho, stejně tak zvýšený příjem potravy a očekávali jsme porod. Počáteční obavy, jestli se dokáže matka o mláďata starat, jak zvládne porod a jak bude probíhat porod, se nepotvrdily. Samici jsme na porod připravili dvě boudy, jednu stálou, která je součástí chovného zařízení a jednu jsme přidali. K našemu údivu si samice vybrala na porod houštinu vytvořenou z větví jehličnatých stromů.

I když samice byla prvorodičkou, o mláďata projevovala zájem a na celý personál vrčela a útočila. 5. května 2012 se historicky poprvé v košické ZOO po téměř 30 letech chovu narodily dvě mláďata této krásné šelmy. Už v době gravidity, stejně tak po dobu odchovu mláďat jsme jim upravili krmnou dávku, kde jsme se snažili zabezpečit co největší podíl biologického krmiva (králíky, morčata, kuřata apod.). Po pěti týdnech od porodu jsme mláďata poprvé uviděli z úkrytu venku. Ve výběhu jsme spolu se samicí a mláďaty chovali také samce. Celý odchov probíhal bez jakéhokoliv problému ze strany samce. Mláďata prosperovala a nevyskytl se u nich žádný zdravotní problém. Jediný problém se vyskytl v třetím měsíci života mláďat, kdy se mladí rysy prolezly přes oko a vyšly z výběhu. Neodešly však daleko – nebyl to ani jejich záměr. Jednoduše chtěly poznat okolí výběhu. Na přivolání matky se ihned vrátily do výběhu tou stejnou cestou, kterou se z výběhu dostaly ven. Po zjištění, že malá rysíčata opouštějí výběh, jsme udělali několik opatření, aby se mláďata nemohla z výběhu dostat.

Ta zase začala využívat stromy ve výběhu, kde vyšplhala, když se cítila ohrožená. Na stromě také odpočívala. Je hodně zajímavé, že rysy, které se ještě v 90 letech minulého století vyváželi do zahraničí za účelem chovu v ZOO a opětovné začlenění do volné přírody v oblastech, kde byli vyhubeni člověkem, se teď vrátili spět do vlasti svých předků prostřednictvím chovu naší ZOO.

Ing. Patrik Pastorek

vedoucí zoologického oddělení

rys ostrovid (lynx lynx carpathicus)

rys ostrovid (lynx lynx carpathicus)

 

tučňák jednopásý -

Tučňák Humboldtův

(Spheniscus humboldti)

Odchov tučňáků jednopásých (Spheniscus humboldti) v ZOO Košice, 2012

 

ZOO Košice chová tučňáky jednopásé (spheniscus humboldti) od roku 2008. První mláďata se v ZOO Košice odchovala v roce 2010. Košická ZOO chová celkem 8 tučňáků.

Dne 14. června 2012 jsme pozorovali u tučňáků jednopásých páření. Pářila se samice jménem Žofka (původem ze ZOO Plzeň) se samcem Pepou (původně ze ZOO Praha). Zajímavé bylo to, že samec Pepa byl v páru s jinou samicí jménem Cilka (původem ze ZOO Plzeň). Samice Žofka tedy nebyla partnerkou samce Pepy.

Tučňáky krmíme z ruky třikrát denně. Žofka nám však přestala přijímat potravu, to máme vysledované, že se tak děje před samotným snesením vajec. Naše obavy byly větší, že samice 10 dní od chovatelů nepřijímala žádnou potravu. Nakonec jsme zjistili, že večer, resp. skoro ráno chodí do bazénu, kde loví ryby, protože jsme ji několikrát přistihli, že má mokré peří. Po dobu celé inkubace a odchovu mláďat jsme ji dovnitř budky dávali nádobu s rybami, abychom ji aspoň částečně ulehčili inkubaci a odchov mláďat. Ve standardním případě by se se samicí na inkubaci, ala také na krmení mláďat střídal samec.

Dne 22. června 2012 snesla první vejce a o tři dny později druhé do dopředu vybrané budky, kterou sama obývala. Před snesením vajec si do hnízda přinesla různé větvičky a jehličí. Podklad hnízda tvořil říční štěrk o velikosti 0,5 – 1,0 cm.

Samotná inkubace trvala u prvního vejce 41 dní a u druhého vejce 40 dní. Naše počáteční obavy, že vejce budou neoplozená, se nepotvrdily. Při prosvěcování vajec v 18 dni jsme zjistili, že jsou obě oplozené. Den před samotným líhnutím jsme poslechem zjistili, že z vajíček se ozývají mláďata jemným pípáním. Je zajímavé, že samice celých 41 dní inkubovala snášku sama.

Samotné líhnutí trvalo u každého vejce 2 dny. Zpočátku mláďata prorazila skořápku. Na další den jsme pozorovali otvor velikosti maliny. O další den jsme už v hnízdě našli první mládě. To se vylíhlo 2. srpna 2012 a vážilo 84 g. Druhé mládě se vylíhlo 4. srpna 2012 s hmotností 73 g. Odchov probíhal standardně, samice mláďata krmila a my jsme nadále samici předkládali ryby do vnitřní části budky.

Zvrat nastal v 52 dni, kdy samice přestala mláďata krmit. Nebylo to způsobeno nezájmem o mláďata, ale z důvodu, že začala pelichat, tedy přepeřovat. V takovém období tučňáci nepřijímají téměř žádnou potravu až dva týdny, soustředí se pouze na proces výměny peří, který je pro organizmus tučňáka velmi náročný. Od té doby jsme museli tučňáky přikrmovat, tzv. z ruky (nucené krmení). Dávka se zvyšovala postupně až na 1 kg ryb pro jednoho tučňáka. V tomto období už vážili oba tučňáci víc než 3300 g. Už nerostli, proto se krmná dávka snížila na 600 g na den a kus. Ve věku 61 dní už byli úplně přepeření do prvního juvenilního peří, což jim umožňovalo pobyt ve vodě. Od té doby už chodili pravidelně libovolně do vnitřního bazénu. Samotný odchov probíhal ve vnějším výběhu. Po ztrátě zájmu samice o mláďata se mladí tučňáci přemístili do vnitřní ubikace, kvůli jednoduššímu přístupu, kontrole a krmení. Ve věku 2,5 měsíce jsme je začali seznamovat pravidelně každý den také s ostatními členy skupiny. První spojení dopadlo bez problémů. Preventivně jsme tučňákům odebrali ve věku 2 měsíců krev a výtěry. Každodenně probíhalo také vážení. Konstatovat můžeme také to, že jsme získali zkušenosti a informace o takovém způsobu odchovu, o kterém se kolegové z jiných ZOO a ani v odborné literatuře nehovoří o tom, jak se v takovém případě starat o matku, která inkubuje a odchovává mláďata sama a ani jakou starostlivost vyžadují mláďata.

Ing. Patrik Pastorek

vedoucí zoologického oddělení

vážení mláděte

odrostlá mláďata

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook