ZOO Brno 2012

thumb_83.jpg

odchov č.1: Bobr kanadský (Castor canadensis) kategorie - savci

odchov č.2: Medvěd kamčatský (Ursus arctus beringianus) kategorie - savci

odchov č.3: Orel východní (Haliaeetus pelagicus) kategorie - ptáci

Odchovek druhu

Bobr kanadský
(Castor canadensis)

Mláďata v počtu 0,0,3 narozena dne

17. května 2012

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

MVDr. Petr Rozkošný

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

3 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 17. 9. 2012

3 mláďata – tj. 100 % z živě narozených

Jde o

2. odchov tohoto druhu v zoo Brno

Rodiče pocházejí

Otec ZOO Gelsenkirchen, nar. 19. 12. 2009

Matka ZOO Brno, nar. 28. 7. 2004

Poznámka

Od vytvoření páru se jedná o druhý úspěšný odchov.

Stručný popis odchovu
Bobry kanadské naše zoo chová od roku 2010, kde se nám s úspěchem daří i odchov. Není tomu jinak i letos, kdy se brněnské zoo podařilo odchovat tři jedince zatím neurčeného pohlaví. Naši bobři mají v dolní části zoo vybudovanou nádrž, která je dlouhá 32m s vytvořením bobřího hradu. Vnitřek bobřího hradu mohou návštěvníci sledovat díky přednímu prosklení. Naši bobři jsou zastoupeni jedním dominantním párem a dvěma samicemi. Tomuto páru se do dospělosti podařilo odchovat 8 mláďat. Naše samice s dominantním samcem zabřezla začátkem března a po 107 dnech porodila krásná tři mláďata, o která se velice starala. Od té doby byli jedinci krmeni pestrou rostlinou složkou. K dispozici měli nejrůznější druhy větví k okusům. Z odchovu máme velkou radost, jelikož se nám ne vždy zadaří odchovat všechny narozené jedince, což se v tomto případě nepotvrdilo. V současné době byla mláďatům odebrána krev, ze které zjistíme, jakého jsou pohlaví.

rodinka bobrů

 

 

 

Odchovek druhu

Medvěd kamčatský
(Ursus arctus beringianus)

Mláďata v počtu 2,0 narozena dne

1. února 2012

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

MVDr. Petr Rozkošný

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 23. 12. 2012

2 mláďata – tj. 100 % z živě narozených

Jde o

2 mláďata téže matky po stejném otci

Rodiče pocházejí

Otec ZOO Rostov, nar. v přírodě

Matka ZOO Rostov, nar. v přírodě

Poznámka

Stručný popis odchovu
V roce 2011 byli tito medvědi kamčatští získáni do naší zoo, kde obývají výběh tzv. komplex Beringie. Soužití těchto medvědů během roku probíhaly bez vážnějších komplikací. V případě potřeby je výběh rozdělen na dvě části, kde máme možnost zvířata oddělit. Období říje u námi chovaných zvířat probíhalo v březnu, kdy chovatelé zaznamenali změnu chování zvířat. První známky toho, že samice bude rodit jsme zaznamenali 2. 1. a od 4. 1. Jsme matku sledovali hlavně v porodním boxu. Porod medvíďat proběhl 30. 1., kdy naše samička porodila dvě krásná životaschopná mláďata. Mláďata ze začátku nevydávala zvuky, tudíž jsme v napětí sledovali, zda jsou živá. Po několika hodinách se ale ozvalo první medvídě a v zápětí druhé. Zajímavostí bylo, že medvíďata měla trochu odlišné zvuky. Dne 1. 2. Jsme viděli první kojení, což pro nás byla velice důležitá informace. Matka Kamčatka mláďata operovávala. Další zajímavostí bylo, že naše samice se i pokoušela regulovat teplotu v porodním boxu pomocí slámy, kterou měla připravenou. Dle naměřených teplot bylo v boxu 10oC a vlhkost se pohybovala kolem 40 %. Poprvé jsme viděli mláďata mimo porodní box začátkem dubna a koncem dubna již aktivně přijímala potravu. V tu dobu jsme medvíďata odchytili a určili pohlaví. To se ukázalo na dva samečky. Těm bylo veřejností vybráno jméno KUBA a TOBY. V současné době se kluci mají čile k světu a neustále prozkoumávají terén ve výběhu komplexu Beringie.

Medvěd Kamčatský

Matka s medvíďaty

 

 

Odchovek druhu

Orel východní
(Haliaeetus pelagicus)

Mláďata v počtu 1,1 narozena dne

6. dubna 2012

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

MVDr. Petr Rozkošný

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 6. 8. 2012

2 mláďata – tj. 100 % z živě narozených

Jde o

Druh zařazený v ESB
2. odchov tohoto druhu v zoo Brno

Rodiče pocházejí

Otec nar. 1. 5. 1999 v přírodě

Matka nar. 28. 5. 1994 v přírodě

Poznámka

Od vytvoření páru 9. 8. 2008 se jedná o druhý úspěšný odchov.

Stručný popis odchovu

 

 


V roce 1999 byl započat chov orlů východních (kamčatských). Brněnská zoo získala samce z moskevské zoo a samici ze zoo Tallin. Při ne zcela jednoduchém hledání jedinců, jsme ani netušili, jak výborný chovný pár se nám podařilo sestavit. Ptáci jsou umístěni v prostorné voliéře, která přiléhá ke skalnímu masivu. Začátky chovu se ale jednoduše neodvíjely. Orli si v začátcích na sebe delší dobu zvykali. Ptáci jevili spíše nezájem sami o sebe. Chovatelům to dávali najevo tím, že sedávali od sebe a náklonnost nebyla nijak projevována. Situace se ale změnila v roce 2009. V roce 2011 se naší zoo podařil první odchov jednoho mláděte. Další odchov naši ptáci zopakovali v roce 2012 a to v počtu dvou jedinců. Tok orlů probíhal obdobně jako u prvního hnízdění ostýchavě. Chovatelé ptákům dodávali ke stavbě hnízda různé větvičky, které ptáci po umístění do voliéry okamžitě nosili na hnízdo a upravovali si ho. Obdobně jako minulý rok opět i tento bylo ptákům připraveno několik hnízd s tím, že jsme čekali, které si vyberou. Orli měli jasno a vybrali se opět hnízdo umístěné nejvýše, obdobně jako minulý rok zahnízdili ve stejném hnízdě s tím, že tento rok samička snesla dvě vejce. Samička na vejce zasedla začátkem března a od té doby jsme sledovali samici na hnízdě. 14. dubna se vylíhlo první mládě a druhé se vylíhlo následující den. To, že máme mláďata jsme také zjistili změnou chování ptáků. Ptáci se před klubáním mláďat chovají velice tiše a stupňuje se i určitá agresivita. Rodiče se o mláďata velice dobře starali a potravu přinášeli na hnízdo a škubali ji mláďatům. V době odchovu jsme předkládali co nejpestřejší stravu, která se skládala ze slepic, kuřat, křepelek, ryb, hovězího masa a zvěřiny. Mláďata dorostla do velikosti dospělých v červnu. V současné době jsou obě mláďata v zoo Tallin.

Orel Kamčatský

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook