ZOO Plzeň

thumb_47.jpg

odchov č 1: Levhart čínský (Panthera pardus japonensis) kategorie - savci

odchov č 2: Želva paprsčitá (Astrochelys radiata) kategorie - ostatní

Levhart čínský
Panthera pardus japonensis

pohlaví: samice
datum narození: 15.8.2011
místo: ZOO Plzeň


Samice levharta čínského Nurika nám v minulosti přinesla mnoho problémů. Dlouhé čekání na výslednky DNA a následné dva neúspěšné odchovy nám už téměř vzali chuť pokoušet se znovu o odchov. (Při prvním pokusu dvě mláďata druhý den uhynula, druhý porod skončil umělým odchovem levhartího samečka, jelikož ho samice druhý den po porodu napadla.) Přesto jsme se rozhodli dát samici ještě jednu šanci.
Pátého května 2011 bylo viděno páření a jelikož samice další měsíc do říje nešla bylo velmi pravděpodobné, že je opět březí.
Patnáctého srpna kolega V. Trejbal našel jedno mládě v ubikaci. Po špatných zkušenostech z předchozích odchovů jsme se rozhodli samici s mláďetem zavřít v ubikaci a znemožnit jí tak mládě opouštět. Samice byla každý den pouštěna z ubikace jen na chvilku po dobu úklidu, ale bylo zdřejmé, že mládě opouští neochotně a po úklidu se ihned k mláděti rychle vracela. Při kontrole osmnáctého srpna mělo mládě otevřené oči a opřené o zeď se pohybovalo se zvednutou hlavičkou bez problémů po ubikaci. Začali jsme mít pochybnosti jestli samice neporodila dříve a neměla mládě schované venku ve výběhu. Nebývá časté, aby mládě mělo otevřené oči už třetí den a téměř samo chodilo. Proto byl překontrolován záznam z kamery, ale ten jen potvrdil, že Nurika opravdu porodila patnáctého srpna ve dvanáct čtyřicet odpoledne. Do třetice nám tedy odchov vychází, mládě se ukázalo jako nadprůměrně velké a silné, je radost pozorovat jak rychle roste, ikdyž nám k tomu nedává mnoho příležitostí. Samice je velmi plachá a mládě ji ihned následuje do ubikace při každém i nepatrném vyrušení. Při prvním odčervení 6. září jsme zjistili, že mládě je krásná samička.
Dnes ve věku čtyř a půl měsíce má mládě za sebou všechna očkování. Je stále velmi plaché. Ve venkovní voliéře bývá pozorováno jen časně ráno a odpoledne za soumraku. Mnoho příležitostí k fotografování nám nedává, proto je přiložena pouze fotografie z 10.listopadu 2011, kdy byla samička podruhé vakcinována.
Odchovu si velmi ceníme zvláště proto, že v tomto případě jde o geneticky velmi cenné zvíře, ale také proto, že podle plemenné knihy vydané v roce 2010 bylo v evropských zoologických zahradách chováno jen 48 levhartů čínských ve dvaceti zoologických zahradách, i početnost čínských levhartů ve volné přírodě je ne hranici přežití. Každý odchov je proto velmi důležitý.

Za Zoo Plzeň
Lenka Václavová

Levhart čínský


Želva paprsčitá ( Astrochelys radiata )

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Kolektiv pěti pracovníků, vedoucí Bc. Tomáš Jirásek
3 mláďata druhu Astrochelys radiata narozena dne 12.9.2011, 15.9.2011 a 27.9.2011.

Doplňující údaje:

Jedná se o první odchov želvy paprsčité v naší zoo. Rodiče výše zmíněných mláďat pocházejí ze zabaveného nelegálního importu v roce 1999. První vejce byla nakladena již v roce 2008. V průběhu let jsme zkoušeli různé teploty a metody inkubace, bohužel neúspěšně. Až letošní rok nás odměnil prvním mládětem po dvanácti letech denodenní ošetřovatelské péče. První úspěšně inkubované vejce bylo nakladeno samicí číslo 5 dne 5.2.2011. Vejce byla přendána do inkubátoru vyhřívaného na teplotu 30,5 C. Po měsíci bylo vejce přendáno do teploty 18-16 C, zde bylo do 5.4. poté bylo opět přemístěno na měsíc do teploty 30.5 C. V období mezi 28.4 až 28.5 bylo vejce opět chlazeno na 18-16 C. Od 29.5 již probíhala inkubace pouze za teploty 31 C až do líhnutí mláděte dne 12.9.2011. Druhé mládě bylo inkubováno bez poklesů teplot v průběhu inkubace. Třetí mládě bylo inkubováno s poklesy inkubační teploty.

Za Zoologickou a botanickou zahradu města Plzňe přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje kurátor plazů Bc. Tomáš Jirásek.


V Plzni dne 30.12.2011

mláďata želvy paprsčité

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook