ZOO Olomouc

thumb_53.jpg

Odchov č 1 : zebra Chapmanova( eguus burchelli chapmanni ) kategorie - savci
Odchov č 2 : vlk iberijský( Canis lupus signatur) kategorie - savci
Odchov č 3 : Urson kanadský (Erethizon dorsatum) kategorie - savci
Odchov č 4 : Jeřáb bělošíjí ( Grus vipio) kategorie - ptáci
Odchov č 5 : čája obojková (Chauna torquata) kategorie - ptáci

Přihlášky do soutěže Odchov roku 2011
Základní data:
Zoologická zahrada: Olomouc


zebra Chapmanova (eguus burchelli chapmanni (bez matky)


Kolektiv: 8 pracovníků, vedoucí Pavel Vidlář

Mládě narozeno 1. 12. 2010 jako druhé mládě téže matky a
Otec Tyler narozen v ZOO Marwell, matka Apaja narozená v ZOO Bratislava
Stručný popis odchovu:
Odchov mláďat zebry Chapmanovy v zoologických zahradách je velmi běžná záležitost. V dále popsaném případě došlo k několika nešťastným i šťastným okolnostem, které vytvořily tento příběh s dobrým koncem:
1. 12. 2010 samice Apaja porodila samičku. Po dvou měsících matka náhle uhynula následkem otoku plic. Ve věku dvou měsíců mládě sice už přijímá pevnou potravu, ale většinou jen zároveň s matkou, je na ní zcela závislé jak psychicky, tak i nutričně. Má zcela jasně zafixovanou podobu matky a mléčnou žlázu jako zdroj mateřského mléka, takže převedení na pití z láhve je velmi obtížné až nemožné. Kromě toho je velmi problematické začlenění mladé zebry do stáda. Všechny tyto skutečnosti nedávaly osiřelému mláděti velkou naději na život. Mládě jsme ponechali v boxu vedle druhé matky zebry Dáši, která měla o 3 měsíce starší hříbě - samečka. Mateřské mléko jsme nahradili sušeným mlékem pro hříbata, které jsme přimíchávali do nastrouhané zeleniny a dávkovali podle věku a velikosti mláděte, tak jak je uvedeno v návodu. Malá zebra tuto potravu naštěstí velmi ochotně přijímala. Asi po 5 týdnech nešťastnou náhodou přišla o své mládě druhá matka samice Dáša. Využili jsme této situace a malou zebru jsme začali spojovat s matkou Dášou, která ji postupem času zcela přijala a pustila ji i k vemenu, což je u zeber velmi neobvyklé. Pozdější začlenění malé zebry do skupiny jako mláděte, které patří k dominantní smici Dáše, nebylo vůbec problematické.
Souhrou několika nešťastných i šťastných náhod se podařilo vyřešit situaci a mladou zebru odchovat. Tato zebra je jen jedno z mnoha odchovaných mláďat tohoto druhu, avšak získané zkušenosti je možno použít i v jiných komplikovaných případech.


vlk iberijský( Canis lupus signatur )

Kolektiv: 8 pracovníků, vedoucí Josef Drtil

Jedná se o 2. a 3. vrh vlků iberijských v naší zoo, matky jsou sestry z vrhu narozené v Münsteru.
Stručný popis odchovu:
Vlk iberijský je poddruh vlka ohrožený vyhubením. O tomto poddruhu vlka je známo, že je nutno chovat psa od feny oddělene a připouštět je jen na hárání z důvodu vzájemné nesnášenlivosti . V naší zoologické zahradě chováme skupinu dvou fen a jednoho nepříbuzného psa ve výběhu, který je rozdělen pletivem na dvě části a taktéž zděná bouda je rozdělena na dva kotce. Každá z dospělých fen sídlí v jedné části výběhu a má pro sebe jednu část boudy, jedna fena společně s chovným psem, druhá fena se třemi štěňaty odchovanými v roce 2010. Jedna fena porodila 3 štěňata, druhá 6 štěňat, vzhledem k podmínkám chovu mohla být štěňatům věnována veškerá veterinární i chovatelská péče jaká je běžná u domácích psů. Všechna mláďata byla bez komplikací odchována, takže z našeho pohledu se jeví jako bezproblémový chov tohoto vzácného poddruhu vlků, kterých je v přírodě jen několik desítek.


Urson kanadský ( Erethizon dorsatum)

Kolektiv : 8 pracovníků, vedoucí Pavel Vidlář

Mládě narozeno 2. 4. 2011 jako 3. mládě odchované v naší zoologické zahradě, oba rodiče byli importováni z Kanady.
Stručný popis odchovu:
Urson kanadský patří k živočišným druhům, u kterých není běžná záležitost nejen jejich odchov v zajetí, ale v mnoha případech ale dlouhodobější chov importovaných jedinců. V ZOO Olomouc se první mládě narodilo v roce 2009, muselo však být uměle odchováno, neboť jeho matka při vichřici vypadla z výběhu, ztratila se a byla nalezena až po 4 měsících asi 40 km od zoologické zahrady.
V roce 2010 se narodilo další mládě a bylo bez problémů odchováno matkou. V roce 2011 se narodilo a bylo bez problémů matkou odchováno další mládě. Téhož roku proběhl ještě jeden porod, novorozené mládě ale bylo zdravotně postižené a po několika dnech uhynulo následkem úrazu. Znamená to ale, že i druhá samice byla schopna zabřeznout.
Chov ursonů kanadských v olomoucké zoo se daří bez větších problémů a bez jakýchkoliv mimořádných chovatelských nebo hygienických opatření, pouze za neustálého sledování parazitologické situace a za dodržení dostatečně bohaté a kvalitní krmné dávky.

Jeřáb bělošíjí ( Grus vipio)

Kolektiv 5 pracovníků, vedoucí Lubomír Veselý

Jedná se o první mládě tohoto druhu odchované v ZOO Olomouc, datum narození 1. 5. 2011.

Stručný popis odchovu:
Tento pár se pokusil o rozmnožení již v předchozím roce, mládě však bylo po vyklubání nalezeno mrtvé. Příčinou byla pravděpodobně nepříznivé počasí . Na začátku roku 2011 byl chovný pár jeřábů bělošíjích přemístěn do jiného výběhu, který je téměř v rovině, částečně zatravněný a částečně porostlý křovinatou vegetací, protékající potůček, ve kterém si jeřábi sbírají drobné živočichy. Základ krmné dávky tvoří granule Lundi ve dvou variantách, v průběhu roku základní udržovací granule, před snůškou jsou nahrazeny granulemi s vysokým obsahem dusíkatých látek. Krmná dávka je doplňována jednodenními kuřaty, myšaty, hmyzem, zrninami atd.

čája obojková (Chauna torquata)

Kolektiv : 5 pracovníků, vedoucí Lubomír Veselý

Rodiče jsou nepříbuzný pár, samice pochází od obchodní firmy, samec z chovu v zajetí.
Stručný popis odchovu:
K pokusům o odchov docházelo již dříve, ale nejprve byla vejce neoplozená a později se několikrát vylíhla mláďata, která po nekolika dnech uhynula. První odchov se podařil v roce 2010, a to dvoje hnízdění, při kterých byla odchována celkem 3 mláďata.
V roce 2011 bylo sneseno nejprve na počátku dubna 5 vajec, ze kterých se vylíhla a byla odchována 2 mláďata. Ještě v témže roce zahnízdily čáje znovu, ve druhé polovině srpna snesly 7 vajec, ze kterých se hned na počátku října vylíhlo 6 mláďat, z nichž byla odchována 3 mláďata. Krmná dávka je pestrá a tvoří ji listová zelenina, různé druhy dužnatých plodů jako melouny, okurky, rajčata , jablka, dále naklíčené zrniny, mleté vařené drůbeží maso atd. Odchov číjí obojkových v evropských chovech není vůbec běžný, avšak chovný pár v olomoucké zoo odchovává velmi ochotně a bez větších problémů.

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace, Darwinova 29, Olomouc
Dr. Ing. Radomír habáň, ředitel
Dr. Libuše Veselá, zoolog

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook