ZOO Liberec

thumb_54.jpg

Odchov č.1 : Ženetka Skvrnitá (Genetta tigrida ) kategorie - savci
Odchov č.2 : Korunáč Sclaterův (Goura scheepmakeri) kategorie - ptáci

Ženetka Skvrnitá (Genetta tigrida )
Kolektiv 4... pracovníků, vedoucí : zastupuje .Aleš Vlček
Mláďata v počtu …2... narozena dne : 11/7/2011

Doplňující údaje :

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně : 2
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, t.j. do .11.11.11.... : 2 mláďata (samice, samec)
Mláďata byla odchována takto : jde o přirozený odchov, vše bylo ponecháno výhradně na rodičích

V naší zoo je to již celkově : první odchov mláďat

Rodiče pocházejí : Ze soukromého chovu z Belgie

K odpáření došlo v naší zoo dne : páření proběhlo během května 2011

Za organizaci přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje : Ing. Petra Bolechová, zoolog

Stručný popis odchovu :

V červenci roku 2010 přišel do zoo pár ženetek. Po svém příjezdu byli vypuštěné do ubikace, která je v zázemí lvince a již druhého dne jim byl poskytnut i venkovní výběh, který je na protilehlé straně od lvince, který maximálně využívali.
Na začátku roku 2011 již bylo u samice zjištěno přibírání na váze. V červnu bylo zvětšené břicho markantnější. Měnilo se i její chování, zklidnila se a v pokročilém stádiu březosti se stala i viditelně neohrabanou. Byla proto krmena pod dohledem, aby jí aktivnější samec všechno nesežral. Protože nebyl znám datum páření, které nebylo ani jednou zaznamenáno čekalo se s oddělením samce až na předporodní projevy samice, ty se ale dostavily den před porodem.
20. června byla nalezena samice ve vnitřní ubikaci se dvěma mláďaty, která byla očištěná a suchá. Samec se v té době zdržoval ve venkovní expozici, kde byl také ihned zavřen a v ubikaci se samicí byl nastolen naprostý klid.
První kontrola mláďat byla provedena až na třech týdnech. Mláďata i samice prospívaly dobře, a když byla mláďata párkrát pozorována mimo boudu ve vnitřní ubikaci, byla jim nabídnuta možnost jít do venkovní expozice, kterou skoro okamžitě využili a pak se zdržovali převážně tam. Při další kontrole a vakcinaci bylo určeno pohlaví mláďat – sameček a samička.

Za ZOO Liberec, Kateřina Lochovská

ženetky ve vnitřní ubikaciženetka ve venkovním výběhu při krmení

Korunáč Sclaterův (Goura scheepmakeri)
Kolektiv 4... pracovníků, vedoucí : Pavel Škorňa
Mláďata v počtu …1... narozena dne : 22/4/2011

Doplňující údaje :

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně : 1 mládě
z celkového počtu jejích oplozených vajec : 1 oplozená vejce
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, t.j. do ..22/8/2011.. : 1 mládě ( samec )
Mláďata byla odchována takto : Mládě bylo odkrmeno přirozeně rodiči
V naší zoo je to již celkově : 2. odchované mládě
když poslední úspěšně odchované bylo z : roku 2010

Rodiče pocházejí : Samice je ze soukromého chovu, samec ze ZOO Rotterdam

K odpáření došlo v naší zoo dne : páření probíhalo během února/března 2011
Oba rodiče jsou příbuzní : nepříbuzní
Stručný popis odchovu : Celý odchov proběhl výhradně přirozeně.

Za organizaci přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje : Ing. Jan Hanel, zoolog

dospělý a mládě na hnízdě

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook