ZOO Jihlava

thumb_50.jpg

Odchov č. 1 : Berneška Havajská (Branta sandvicensis) kategorie – ptáci


Odchov č. 2 : Kočkodan Campbellův (Cercopithecus campbelli) kategorie - savci


Odchov č. 3 : Hroznýšovec portorický (Epicrates inornatus) kategorie - plazi

Berneška havajská (Branta sandvicensis)
Kolektiv 3 pracovníků, Eliášová Michaela, Čeplová Jana, Obrdlíková Marie
Mláďata v počtu 0,0,1 narozena dne : 8.6.2011
Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně : 2 mláďata
Mláďata byla odchována takto : Bernešky zahnízdily v expozici labutí černých. Po vylíhnutí mláďat se rodina chodila pást do japonské zahrady a svůj jídelníček ptáci doplňovali i krmivem pro husy.
Rodiče pocházejí : Otec ze Zoo Beauval, nar. 9. 3. 2007
Matka ze Zoo Ostrava, nar. 21. 5. 2008

Podrobný popis Chovu
Berneška havajská je endemickým druhem Havajských ostrovů, v současnosti se v přírodě vyskytuje pouze na ostrovech Maui, Hawaii a Kauai. Obývá křovinaté oblasti, travnaté pláně, pobřežní duny, lávové pláně, ale i pastviny či golfová hřiště až do nadmořské výšky 2400 metrů. Jedná se o nejvzácnější druh z řádu vrubozobých. V 50. letech minulého století byly bernešky havajské v přírodě prakticky vyhubeny, ale díky úspěšnému chovu v zajetí se je podařilo reintrodukovat.
V naší zoologické zahradě chováme bernešky havajské od srpna roku 2008, kdy k nám do deponace přišla mladá samička z Ostravy narozená 21.5.2008. 29.4.2009 jsme ze Zoo v Beauval získali dva samečky narozené na jaře roku 2007. Po čase se samice s jedním ze samců spárovala. Letos na jaře začal tento pár opouštět výběh pro vodní ptactvo a zakrátko jsme zjistili, že si bernešky udělaly hnízdo u vyhlídky k lemuřímu ostrovu. Rozhodli jsme se nezasahovat a nechat bernešky na místě, které si samy zvolily. Po nějaké době pár toto hnízdo opustil a přemístil se do expozice labutí černých na ostrůvek s výběhem kosmanů stříbřitých. Zde bernešky opět zahnízdily a brzy se v hnízdě objevila tři vajíčka, na nichž samička poctivě seděla a samec nad ní držel stráž. Inkubace vajec trvá u tohoto druhu 29-32 dní. K naší velké radosti se 8. června opravdu vyklubala dvě mláďata. Jako všem vrubozobým, i berneškám se líhnou opeřená, samostatná mláďata, která jsou okamžitě schopna následovat rodiče a sbírat si potravu. S rodiči zůstávají až do další reprodukční sezóny. Oproti většině kachen a hus tráví bernešky čas spíše na souši než ve vodě, a k životu potřebují pastvu. V přírodě se živí trávou, ale i listy, semeny, květy trav a dokonce oždibují i keře. Naše rodinka se rozhodla chodit každý den na pastvu do japonské zahrady. A i když se pravidelně vracely i do výběhu k rybníku, kde mohly svůj jídelníček doplnit o krmení sestávající z granulí pro husy, strouhané mrkve a petržele, čínského zelí a listového salátu, většinu času trávily mimo expozici a procházely se po celé zoologické zahradě.
21. června jsme mláďata odchytili, prohlédli, okřídlovali a preventivně ošetřili proti vnitřním parazitům. Bohužel, 7. července se během silné noční bouřky jedno z mláďat ztratilo. Druhé se však podařilo odchovat a v současné chvíli již dosahuje téměř velikosti svých rodičů. Pohlaví dosud neznáme, ale pokud se bude jednat o samičku, rádi bychom ji spojili s naším druhým samcem a utvořili tak druhý chovný pár.
Vzhledem k tomu, o jak vzácný druh se jedná, je chov v zajetí obzvláště důležitý, neboť nebýt něj a zpětné introdukce do přírody, byly by bernešky havajské dnes již vyhynulým druhem.

Rodiče s oběma mláďaty na pastvěRodiče s půlročním mládětem (v popředí)

Kočkodan Campbellův (Cercopithecus campbelli)
Kolektiv 3 pracovníků, Jarošová Ramila, Krčilová Šárka, Trojanová Lydie
Mláďata v počtu 0,0,1 narozena dne : 18.2.2011
Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně : 1 mládě
Mláďata byla odchována takto Zvířata zůstala po narození mláděte v původní expozici, do krmné dávky bylo zařazeno krmení s vyšším obsahem vápníku a byl minimalizován kontakt se zvířaty. Zhruba po dvou měsících byla rodina poprvé vypuštěna do venkovního výběhu.
Rodiče jsou nepříbuzní

Podrobný popis Chovu
Námořníci si z cest do Afriky občas přivezli nevelké opice s dlouhými ocasy. Protože lidé tyto tvory neznali, říkali jim mořské kočky, což se dodnes udrželo v jejich anglickém i německém názvu. V češtině dostali název kočkodani. Jsou to živé opice, mnohdy pestře zbarvené, s výraznými sedacími hrboly. Žijí v tlupách, vedených dospělým samcem. Kromě kočkodana husarského jsou to stromová zvířata. V jejich korunách také hledají potravu všeho druhu. Rodí jedno mládě, které matky nosí na prsou ( Skalka, 2009).
Kočkodan Campbellův (Cercopithecus campbelli) patří dle zoologického zařazení do řádu Primates – primáti, čeledi Cercopithecideae – kočkodanovití, rodu Cercopithecus – kočkodani, druhu – Campbelli. Tyto opice dorůstají celkové délky až 130 cm a mohou vážit až 7 kg. Obývají nižší patra dešťového pralesa západní Afriky, na západ od řeky Niger. Přežijí i v degradovaných biotopech. Žijí společensky a jsou aktivní za dne. V přírodě se živí plody a listy stromů a keřů, dále pak drobnými živočichy, hmyzem nebo ptačími vejci. Samice rodí po 183 dnech březosti jedno mládě, které dospívá ve věku pěti let.
Základem krmné dávky kočkodanů je 1/3 ovoce a 2/3 zeleniny. Zelenina je předkládána ráno, ovoce spolu s tzv. obědem, tvoří odpolední krmnou dávku. Jako „ oběd“ slouží vařené brambory, hrách, rýže s jablky či pečené ovesné vločky s jablky. Varianty na „oběd“ se střídají během týdne, aby byla zajištěna určitá rozmanitost krmné dávky. Třikrát týdně dostávají opice speciální granule (dva druhy). Dvakrát týdně dostávají dietní rýžové chlebíčky s tvarohem a trochou medu na dochucení. Krmná dávka je doplněna vařeným masem (kuřecí), vejci či hmyzem dle nabídky. Opice mají k dispozici každý den čerstvý okus či letninu ( sušený okus) v zimě.
Kočkodan Campbellův je chován v Zoo Jihlava od roku 2002. Samec pochází z volné přírody ( Ghana) a do naší zoo byl dovezen 7.3.2003 ze Zoo Ústí nad Labem. Stejně tak jako samice, která bohužel 1.9.2009 uhynula na zhoubný nádor dělohy. Dále pak byly k chovnému páru 20.3.2009 přiřazeny dvě samice ze Zoo Chester, Anglie. První z nich, narozena 10.8.1996, uhynula 10.6.2011 také na zhoubný nádor dělohy. Druhá samice, narozena v roce 1995 se stala zakladatelkou chovu. 21.2.2010 porodila první mládě, bohužel mrtvé. Její druhé mládě se narodilo 18.2.2011. Bylo tak prvním živým mládětem kočkodana Campbellova v Zoo Jihlava. Problematika chovu spočívá především v nedostatku chovných zvířat. Zvířat je málo a jsou umístěna po soukromých chovatelích. Nejvíce limitujícím faktorem je to, že nejsou v optimálním věku a nejsou optimálně socializovaná. Nutná je především snaha o zpětnou vazbu.

Matka s měsíčním mládětemMěsíční mládě

Hroznýšovec portorický (Epicrates inornatus)
Kolektiv 2 pracovníků, vedoucí : Lubomíra Ševčíková,terárium
Mláďata v počtu 0,0,9 narozena dne : 25.10.2010
Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně : 9 mládat
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, t.j. do 25. 2. 2011 : 4 mláďata
Mláďata byla odchována takto : Všechna mláďata se po porodu přemístila do samostatného terária s teplotou 26°C. Průměrná velikost mláďat byla 38 - 40 cm. Váha se pohybovala mezi 12 – 14 g. 5 mláďat nepřijímalo potravu ani po 2. svleku, proto musela být „násilně“ krmena.

Rodiče pocházejí : Otec z privátního chovu – nar. 1989
Matka z privátního chovu - nar. 1989

Stručný popis odchovu : Porod 9 ks živých mláďat proběhl 25 .10. 2010. Všechna mláďata se již za několik hodin po porodu svlékla. Po té byla přemístěna do samostatných terárií s teplotou 26°C. Průměrná váha mláďat se pohybovala kolem 12 – 14 g, délka 38 – 40 cm. Krmení bylo velice problémové a náročné. Pokud se mládě nenaučí přijímat potravu do druhého svlékání , musí se začít s „násilným“ krmením. To se týkalo 5 mláďat. Podrobnější popis, další okolnosti a zajímavosti odchovu jsou přiloženy na samostatném listě.

Hroznýšovec portorický  (Epicrates inornatus) foto ing. Jiroušek

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook